Фінансова звітність

Аудиторський висновок 2018

Форма №1 Баланс

Форма №2 Звіт про фінансові результати

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів

Форма №4 Звіт про власний капітал

Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності 2018

Аудиторський висновок 2019

Форма №1 Баланс (2019)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (2019)

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (2019)

Форма №4 Звіт про власний капітал (2019)

Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності 2019

Аудиторський висновок 2020

Форма №1 Баланс (2020)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (2020)

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (2020)

Форма №4 Звіт про власний капітал (2020)

Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності 2020